معرفی مدیر

هنرستان هنر های زیبا قم
🔸وابسته به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم
◾️رشته های : نمایش و گرافیک و سینما
◾️در پایه های : دهم،یازدهم و دوازدهم